Välkommen till

Tandläkare Mikael Neuman

Vi följer Folkhälsomyndighetens råd för att förhindra spridning av covid-19. Du som är symtomfri är välkommen till oss.

Hälsodeklaration

Patienter listade hos Tandläkare Mikael Neuman,
kan fylla i deklarationen nedan

Tidboken

Patienter listade hos Tandläkare Mikael Neuman,
kan logga in på Mina Sidor nedan.